02 Қар 2020
Материал Кулыншак

Оқу бағдарламалары

Наименование программы обучения (на каз. языке)

Описание программы обучения (на каз. языке)

Мектепке дейінгі ұйымдарда Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты талаптарын сақтау бойынша әдістемелік ұсынымдар

Мектеп жасына дейінгі балаларда физикалық, рухани-адамгершілік, әлеуметтік-мәдени құндылықтарды қалыптастыру мен дамытуға, мектепке дейінгі және бастауыш білім берудің сабақтастығы мен үздіксіздік педагогикалық қағидаттырын іске асыруға жаңдай жасау

Наименование программы обучения (на русс. языке)

Описание программы обучения (на русс. языке)

Методические рекомендации по соблюдению требований Государственного общеобразовательного стандарта дошкольного воспитания и обучения в дошкольных организациях

Создание условий для формирования и развития у детей дошкольного возраста физических, духовно-нравственных, социально-культурных ценностей и реализации педагогических приципов преемственности и непрерывности дошкольного и начаоьного образования